เกี่ยวกับเรา

รับฝากขายบ้านและที่ดิน โฆษณาทุกสื่อ จ่าย 0 บาท

รับฝากขายบ้านและที่ดิน โฆษณาฟรี จัดสินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

วางใจเราเมื่อให้เรา รับฝากขายบ้านและที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เพราะเราเข้าใจเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายทรัพย์ให้ได้ราคาที่สุด และรวดเร็วที่สุด เราจึงมีระบบตรวจสอบราคาขายด้วย Software ที่ใช้ในการคำนวณราคาขายที่เหมาะสม ไม่ให้สูงเกินไปจนขายไม่ได้ หรือขายต่ำเกินไปจนเจ้าของทรัพย์เสียโอกาส

เรารับฝากขายบ้านและที่ดิน รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของท่าน ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั้งหมดทั้งสื่อ Online ด้วย WebSite หลัก DeeSell .com และ WebSite ชือดังในวงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ddproperty.com, dotproperty.co.th และ Kaidee.com รวมทั้งโปรแกรมโพสต์อัตโนมัติ ซึ่งจะโพสต์ทรัพย์ของท่านประมาณ 100 Web Site ต่อครั้ง โดยเราจะทำการโพสต์ให้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รับฝากขายบ้านและที่ดิน

นอกจากนี้การทำการตลาดด้วยป้ายโฆษณาที่ติดหน้าทรัพย์ และป้ายโฆษณารายทาง เราก็ให้ความสำคัญ ด้วยการติดป้ายไวนิล ในขนาดที่เหมาะสมกับทรัพย์ ป้ายรายทางที่เราจะทำการติดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการซื้อทรัพย์ในบริเวณนั้นได้เห็นในปริมาณที่เหมาะสม และมีความถี่ในการเห็นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ก่อนเริ่มต้นทำงาน เราจะทำการสำรวจราคาของทรัพย์ที่ท่านต้องการขายอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ราคาสำหรับประกาศขาย และราคาขายที่เคยมีประวัติการขายในบริเวณนั้นแล้ว เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าราคาที่ควรประกาศขายควรเป็นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม และราคาที่เราคาดการณ์ว่าจะเป็นราคาที่จะมีการซื้อขายจริง รวมทั้งคำนวณรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นภาษี และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านตัดสินใจ

รับฝากขายบ้านและที่ดิน

เมื่อลูกค้าให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน เราจะทำหน้าที่ในการพาเยี่ยมชม และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคาขายที่ใกล้เคียงกับราคาที่ได้คาดคะเนไว้ให้ได้มากที่สุด

เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะทำสัญญาจอง หรือทำสัญญาจะซื้อ-จะขาย เราจะเป็นประสานงานและดูแลเรื่องผลประโยชน์ในการทำสัญญาให้แก่ท่าน ด้วยความรอบคอบ และด้วยประสบการณ์ของเราที่จะทำให้การทำสัญญานั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมที่สุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ฝากขายบ้าน

ภายหลังที่มีการทำสัญญาจะซื้อ-ขายแล้ว เราจะทำหน้าที่ในการยื่นขอสินเชื่อจากทางธนาคาร โดยเรามีธนาคารที่ติดต่อขอสินเชื่อหลายแห่ง ซึ่งพร้อมให้บริการลูกค้าผู้ซื้อของท่าน เราจะทำหน้าที่ดำเนินการประสานงานเพื่อทำการกู้ซื้อ และขอสินเชื่อกับทางธนาคารให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็ถึงขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ เราจะดำเนินการเตรียมการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินก่อนวันโอน โดยคำนวณค่าใช้จายทางด้านภาษีให้แก่ท่าน เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนวันโอน รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้วันโอนกรรมสิทธิ์เป็นวันที่ราบรื่น รวดเร็ว ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

จากข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้น ที่เราจะดำเนินการให้แก่ท่าน หากท่านต้องการได้รับการบริการระดับ Premium ทางเรายินดีให้บริการท่าน โดยสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทาง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ติดต่อ กรกวี เสรีพุกกะณะ (ก้อง)
 Contact : Konkwi Sereepookkana (Kong)
 Call : 062-614-1651
 Email : deesellclub@gmail.com
 Line ID : @deesell, solosdeesell
 Website : deesell.com, listing.deesell.com
 Google+ /Youtube : deesellclub
 Facebook : facebook.com/deesellhome
 Instagram : Instagram/deesellclub
 twitter : twitter.com/dee_sell

รับฝากขายบ้านและที่ดิน

ติดต่อเรา